תיזכורית למחשב עשויה מתכת מתאימה להדפס צבעוני.

20X6 ס"מ