רמקול bluetooth איכותי דמוי אוזניה.

המוצר משולב עם כניסת USB . כניסת כרטיס מיקרו  TFורדיו FM