רמקול איכותי למגוון רחב של מכשירים עם מראה נפתחת.
הרמקול עצמו ניתן לטעינה.