ערכת טיסה 6 חלקים הכוללת כרית מתנפחת

משקל למזוודה.אטמי אוזניים

רצועת מזוודה עם קוד

כיסוי עיניים ותג למזוודה