סט מושלם לפיקניק ואירוח הכולל 38 חלקים בקערה עם סגירת LOCK