מעמד לנייד פונקציונאלי לכל מטרה

ניתן לשים בחלקו העליון דברי אוכל ובחלקו התחתון דברי משרד