שעון קיר עם מטוטלת, " 16 , מנגנון sweep ,
מסגרת פלסטיק