מד חום דיגיטלי עם שעון בבסיס מתכת,
הצגת טמפרטורה בתוך הבית ומחוצה לו