סנאי ממתכת המפצח את האגוזים על ידי הורדת והעלאת הזנב.
עשוי מתכת,מגיע באריזת מתנה.